จำหน่ายรั้วไฟฟ้าล้อมสัตว์

หมวดหมู่-ศาสนา => สำนักสงฆ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ช่างลือ ที่ สิงหาคม 19, 2015, 08:51:00 PMหัวข้อ: ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ไม่ประสบผล
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างลือ ที่ สิงหาคม 19, 2015, 08:51:00 PM
ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔   อยู่เนืองนิตย์ อย่างช้า ๗ ปี อย่างกลาง ๗ เดือน อย่างเร็ว ๗ วันต้องได้รับความสำเร็จไม่ชั้นใดก็ภูมิใดแน่นอนแต่ผู้ที่ปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ มานานแล้วยังไม่เห็นวี่แววว่าจะประสบผลตามพุทธพยากรณ์เลย ข้อนี้จะว่าอย่างไร?ต้องสำรวจตัวเองแล้ว ทำตนเป็นตุ่มรั่วหรือเปล่าจึงตักน้ำไม่เต็มซักที

    ภิกษุไม่ละธรรม ๖ ประการ

    เป็นผู้ไม่ควรเพื่อเจริญสติปัฏฐาน ๔

      ความเป็นผู้ชอบการงาน

      ความเป็นผู้ชอบคุย

      ความเป็นผู้ชอบหลับ

      ความเป็นผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะ

      ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะ

      ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย

-------------------------------------------------------------
ทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย หมายถึง “อายตนะภายใน ๖” เหตุที่ใช้คำว่า “ทวาร” ซึ่ง แปลว่า ประตู ก็เพราะ อายตนะภายในทั้ง คือ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เป็นทางเปิดรับอายตนะภายนอกทั้ง คือ รูป เสียง กลิ่น รู้สึก สัมผัส และธรรมารมณ์ (อารมณ์ที่รู้ด้วยใจ)